Thursday, July 21, 2005

Emerce redux

Commentaar van Emerce op mijn reactie:
"Over de code onder de motorkap: daar weet ik persoonlijk niets van af. De site doet wat ie moet doen, en daar ben ik zeer tevreden mee."
Wat moet de site dan doen? Blijkbaar dus niet: toekomstvast zijn, goed indexeren, goed werken onder verschillende browsers zonder veel kunst- en vliegwerk, niemand buitensluiten, goed printen, snel laden, etc...

Technorati: ,